E007

Er cof am
William Jones Swan
yr hwn a fu farw Mai 31
1874 ei oedran 79 mlwydd