D011

John Thomas
1783 Ellin Ellis 1785
John Jones Died April 6
1852 Aged 30
Hefyd en Cof am Edward Jones
D?y?? B??h Bodorlas yn
hwn a fu farw Ionawr 9 fed
1876 yn 85 mlwydd oed