D010

Coffadwriaeth
am
Rhys Jones Llidiart y
Park yr hwn a fu farw
Awst 29, 1849 ei oed 69
A Margaret eu wraig yr
hon a fu farw Mehefin 10
1833 ei hoedran 54
Hefud John a Mab yr
hwn a fu farw Rhagfer 27
1856 ei oedran 51 mlwydd

FOOTSTONE
The inscription faces West

Jane Jones 1812