D008

Er Cof Am
Id mam Thomas ?
Abrbra Price Pontswil
1818 un 10 oed

Hefyd yma y Claddwyd
Thomas Price Medi 19
18?? yn 77 oed
Hefyd Barbara Gwraig
y Madawedig a fu farw
Mawrth ??, 1884 yn 8?
mlwydd oed