D004

MH 1783 (?)
ME
1743
Jane wife of Hugh ??
Price Milar ????????????
July 25 1811 (?) Aged ??

Coffadwriaeth
Hugh Price Felin yr
hwn a fu farw Mawrth
1, 1851 oedran 78