D002

Er Serchus Gof Am
Richard Jones Alltycelyn
yr hwn a fu farw Chwefror 16, 1840
yn 55 mlwydd oed
Hefyd am ei anwyl briod
Jane Jones
yr hon a fu farw Awst 15, 1876
yn 82 mlwydd oed
Ac an ei mab
Richard Jones
a fu farw Ebrill 15, 1832
yn 15 mlwydd oed
Hefyd am ei merch
Mary Jones
yr hon a fu farw Hydref 26, 1902
yn 77 mlwydd oed