C062

SOUTH
Er Gof Am
Margaret, Gwraig Humphrey Humphries
Llidiart y Parc
yr hon a fu farw Rhagfyr 23,
1863 yn 73 mlwydd oed

NORTH
hefyd am
Humphrey Humphries
yr hon a fu farw Gorph 21, 1895,
yn 85 mlwydd oed