C056

Goffadwriaeth am
John Edwards Saer
fedw yn hwn a fu farw
Ionawr 17, 1850 oed 56
Hefyd
Mary ei wi aig a fu
farw Mai 18, 1855 oed
89