C052

John Wynne intered
July the 3, 1850 Aged 20
Er Gof am Ann wyn yr hon
a fu farw Chwefror 3, 1871
ei hoedrhan 93 mlwydd
Hefyd Gof am Ellen Merch y
madawedig yr hon a fu farw
Ebrill 1, 1886 yn 67 am oed