C050

Er
Serchus Gof
am
Richard Roberts
Pantytwyl
Bu farw Ebrill 12, 1863
yn 45 mlwydd
Hwfyd am ei briod
Winifred Roberts
a fu farw Mehefin 30, 1896
yn 75 ml oed