C039

Coffadwriaeth
am Gwen Gwraig
David Walmsley Tany
Graig hendreforfydd
yr hon a fu farw Rhagfyr 11
1859 ei hoedran 65
Hefyd yma Claddwyd David
Walmsley yr hon a fu farw
Gorphenal 7, 1861 ei oedran 75