C038

Cof
Ai Wydd
Im Sem Mab
Robert a Marget
Morris Penlan a fu farw
Mai 6, 1830 oed 6 wythnos
Hefyd Margret y ferch a
fu farw Tach 4, 1841
oed 6
Hefyd Robert eu mab a fu
farw Mawrth 5, 1857 ei oed 10
Shem (2) eu mab fu farw Mawrth 7, 1865
yn 52 mlwydd oed
Jemima Jones eu merch
fu farw Ionawr 31, 1903 yn 72 mlwydd oed