C031

Ellin Edwards
1806
Er goffawdwriai eh
am John Edwards Fedw
yn hwn a fu farw hydref
3, 1868 yn 71 mlwydd oed