C030

Thomas Edwards
1800 Aged 47
Gof am Elizabeth gwraig
John Edwards Fedw fu
farw Gl•enaf 7, 1851 oed