C024

Er Serchus Gof
am
John Baines
Tynewydd
bu farw Mai 25, 1897
yn 77 mlwydd oed
Hefyd Mary Ann Baines
ei anwyl wraig
yr hon a fu farw Chwefror 6, 1906
yn 79 mlwydd oed
"Digan a ti fy ngras i"