C021

Er
Serchus Gof
am
Ann Jane
anwyl ar ??unig ?Ferch
John & Margaret Morris
Berwyn Street, Carrog
yr hon a hunodd Chwefror 27, 1919
yn 28 mlwydd oed
Gwyn eu eyo y meirw y rhai
sydd yi? marw yn yr arglwydd