C018

Er
Serchus Gof
am
John Williams
3 Berwyn Terrace
yn hwn a hunodd yn yr Iesu
Gorphenaf 11, 1906
yn 68 mlwydd oed
"Ynot ti, O arglwydd y gobeithiais"
Hefyd Elizabeth Williams
ei enwyl briod
yr hon a hunodd yn yr Iesu
Ionwar 29, 1918
yn 78 mlwydd oed