C016

??
Robert Jones
Wern
yr hwn a fu farw Ebrill 15, 1883
yn 79 mlwydd oed
------------------------------------
yr arglwydd sydd yn marwhau ag yn by wha ????
sydd yn dwyn i waered ir bedd ac yn dw yn i ????
I sam ???
Hefyd Jane Jones
anwyl briod y dywededig
yr hon a fu farw Hydref 24, 1895
yn 84 oed