C014

Er Serchus Gof Ani
Elizabeth
Annwyl briod Edward Williams, Ty Du, Carrog
fu farw Tach 6, 1903 yn 44 mlwydd oed
Hefyd Edwatd Williams
Annwyl briod yr uchod
fu farw Ion 25, 1922 yn 58 mlwydd oed
"Wedi cyp gyfarfod"