C010

Er serchon Gof
am
William Owen
Carreg A Fon Bach
yr hon a fu farw Tachwedd 12, 1897
yn 34 Mlwydd oed
Hefyd am Mary ei anwyl briod
yr hon a fu farw Medi 11ed, 1912
yn 49 mlwydd oed
?????????????????????????