C009

Er Gof Am
Mary
Anwyl briod John Jones
Carreg A Fon Bach
yr hon a fu farw Medi 1, 1896
yn 64 mlwydd oed
Hefyd am y ??wed edio
John Jones
yr hwn a fu farw Medi 9, 1900
yn 66 mlwydd oed.
"???????????????????????????"