C006

Er
Goffaiwyriaeth
?? David Mab Williams a fu
farw Mawrth 31, 1816 (?) yn ?? oed
???? a fu farw Mawrth 5, 1836
Fi hoedran ??? a fu farw
Gorphenaeith 1835 Eihod ? 7