C005

Er Gof
am
Gwen gwraig William
Wynn yr hon a fu farw Medi
22, 1863 yn 77 oed
Hefyd am Ellis mab William
a Gwen Wynn yr hwn a fu
farw gorphenal 4, 1865 yn
39 oed