B056

Dy ewyllus di a wneler
er serchog goffadwriaeth
am
Ellwn Davies
Anwyl Briod Edward Davies
Tynyffordd
Yr hon a fu farw Marwth 6, 1897
yu 11 oed