B055

Er cof am
Jane Anwyl wraig
John Howell Tan ? fron
Bodorlas yr hon a fu
farw Mehefin 5ed 1874
yn 59 oed
Hefyd John, er mab Yr
hwn a fu farw Marwth
23, 1881 yn 36 ml oed
Hefyd Er Cof Am
John Priod Jane Howell
yr hwn a fu farw Ebrill 19, 1899
yn 85 mlwydd oed