B051

Er coff am
Margaret Davies
Gwraig David Davies
yr hon fu farw Chwefror 9fed, 1874
yn broed
Hefyd am ei Rhe?od David Davies
yr hwn fu farw Tachwedd 23, 1882
yn 73 oed
"Coffadhriaeth y cyfiawn sydd fendiocdie: