B050

Yr coff am
David Charles
mab John ac Elizabeth Davies
Swan
yr hwn fu farw Hydref 25, 1872
yr 5 biwydd a 7 mls oed
Hefyd
William Warmsley eu mhab yr
hwn a fu farw ya Chwedd 2, 1872
yn 7 miwydd oed