B048

Er coffadwriaethanr
Jane
Gwraig
John Davis
Or gesel owni
?? hon a fu farw
Tachwedd 19 1845 oed
Hefyd John Davies or gesel cwm
1858 Feioedrhan 70