B047

Coffadwroaeth
am
Ann Jones, Pentre
Bodorlas, yr hon fu farw
Tachwedd y 5 yn y flwydd yn
1851 cihoed han 80 ???