B043

Er Serchog Gof am
JOHN RICHARD
annwyl briod MIRIAM FOULKES
Dee Mount
a hunodd Mawrth 8, 1939
yn 54 nlwydd oed.
Hefyd MIRIAM FOULKES
a hunodd Ionawr 20, 1959
yn 71 mlwydd oed.
“Mewn angof ni chant fod”