B042

Er Serchof Gof am
JOHN ROBERTS
Bron Einion
yr hwn a fu farw Ionawr 16ei. 1893
yn 71 mlwydd oed.
Hefyd
DAVID ROBERTS
mab yr uchod
yr hwn a fu farw Mehefin 23 ain. 1893
yn 34 nlwydd oed.
Hefyd
THOMAS ROBERTS
mab yr uchod
yr hwn a fu farw Ebrill 7 ed. 1899
yn 39 nlwydd oed.
Hefyd
MARIA ROBERTS
ei briod
yn hon a fy farw Ionawr 7 ed. 1911
yn 84 mlwydd oed.