B041

Er
Serchog Goff am
JOHN RICHARD EVANS
Cartrefle, Corwen
hunodd Rhagfyr 18, 1920
yn 61 mlwydd oed.
Hefyd CATHERINE EVANS
ei anwyl briod
hunodd Hydref 16, 1925
yn 75 mlwydd oed.
MARGARET ELIZABETH
eu hannwyl faban
a hunid Gorffannef 5, 1881
yn 4 ms oed