B039

Er Gof am
ANNE
anwyl briod Wm. DAVIES
Tynyffrid
hunod, Chwefror 4, 1907
yn 60 mlwydd oed.
Hefyd am dywededig
WILLIAM DAVIES
hunod Mai 3, 1909
yn 65 mlwydd oed.
Hefyd, am
JOHN LLEWELYN DAVIES
2 Park Terrace
(Na’i i’r uchod)
ag anwyl fab WILLIAM THOMAS
a MARIE DAVIES
hunodd yn yr Iesu, Tach. 9, 1918
yn 16 mlwydd oed.