B036

Er
serchog gof
am
JANE ANN
anwyl ferch
JOHN THOMAS a GRACE JONES
Gate, Carrog
yr hon a hunodd Rhagfyr 31, 1914
yn 24 mlwydd oed
'Usr fy mhlent yn, taw, distawa,
gwy bydd dy mai fi sydd dduw'
hefyd am ei chwaer
MARY ELLEN JONES
yr hon a fu farw Ebrill 10, 1918
yn 29 mlwydd oed
'Nid yma mae 'ngorphwys fa i,
mae hono fry yn nhy fy nhad'
H. Morris
Corwen