B035

Er coffadwriaeth
am
THOMAS JONES
Llidiart y Park
yr hwn a fu farw Medi 18, 1888
yn 69 oed
hefyd
JANE JONES ei wraif yr hon a fu
farw Mai 15ed 1897, yn 74 mlwydd oed
Gwyn ei byd y meirw y rhai sydd
yn marw yn yr Arglwydd