B034

Er coffawdwraieth
am
WILLIAM THOMAS
mab THOMAS a JANE JONES
Llidiart y Park
yr hwn a fu farw
Mehefin y 18ed 1875
ei oedran 22
Adgyfodir, dy Frawd drachefn
hefyd
ELINOR merch THOMAS
a JANE JONES a fu farw
Ionawr 14, 1884 yn 35
mlwydd oed
Tn hwn sydd yn aiedu ynof
fi, er iddo farw a fyddbyw