B032

Er cof am
ROBERT mab LEWIS a
GWEN LLOYD or fedw yr hwn
fu farw, Tachwedd 12, 1872
ei oed 22 mlwydd
Er serchus cof
am
GWEN LLOYD
Gynt or fedw Llansantffraid
yr hon a yma dawodd a efuchedd hon
Htdref 10, 1889
yn 76 mlwydd oed
Fetty y rhyd
d Efe huni'wanwylyd