B031

Er cof am
LEWIS LLOYD, Fedw
yr hwn a fu farw Awst 21
1878 yn 36 mlwydd oed