B025

Coffadwriaeth
am
WILLIAM HOWELL
Bryn Bras
yr hwn a fu farw Mawrth 24, 1886
yn 74 oed

Carrog Church: Grave Ref: B025