B022

Er cof serchog am
THOMAS PRICE EDWARDS
anwly blentyn JOHN a MARY EDWARDS
Berwyn Cottage, Parkgate
yr hwn a hunodd yn yr Iesu
Medi 19, 1904, yn 6 mlwydd oed
‘ Y boreu y blodgua ac y tyf; prydnawn y torir ef ymaith ac y gwywa’
hefyd am eu hanwyl fab
EVAN EDWARDS
yr hwn a fu farw Mehefin 24ain. 1918
yr 27 oed
‘Gostynfiodd efe fy nerth ar y ffordd byrhaodd fy nyddiau’

Carrog Church: Grave Ref: B022