B021

Er serchog cof am
EDWARD DAVIES
Cross Terrace, Carrog
yn hwn a fu farw Medi 23, 1893, yn 75 mlwydd oed
‘Dy ewyllys Di a uneler’
Hefyd
ANN DAVIES
ei anwyl briod
yr hon a fu farw
Tachwedd 28, 1908
yn 80 mlwydd oed
‘Cany pwg bynnag a alwo ar enw
yr Arhlwydd, cadwedif fydd’

Carrog Church: Grave Ref: B021