B019

Er coffadwriarth
am
EDWARD JONES
Park Terrace
yn hwn a fu farw Chwefror 17, 1890
yn 79\0 mlwydd ied
hefyd am ELIN gwraig yr ymadawedig
yr hon a fu farw Forphenaf 7ed. 1897
yn 74 mlwydd oed

Carrog Church: Grave Ref: B019