B018

Er cof
am
JANE
merch EDWARD ac ELIN JONES
Carreg-afon-bach
yr non a fu farw Chwef. 17, 1875
yn 10 mlwydd oed
hefyd am TRYPHOSA ANNIE, anwyl merch
ROBERT a MARY JONES, Park Terrace
‘A with yr uchod’
a hunodd Rhagfyr 5, 1924
yn 26 mlwydd oed
‘Trwy ddirgel ffyrdd mae’r chel Ior yn dwyn ei waith i ben’

Carrog Church: Grave Ref: B018