B017

Er serchog cof
am
MAIR ELUNED
amwyl blentyn
J E a J A JONES, Y Wern
hunodd Chwefror 22, 1912
yn 10 mis oed

Carrog Church: Grave Ref: B017