B016

Er serchog gof
am
EDWARD RICHARD
anwyl blentyn
THOMAS ac ELLIN HUGHES
Carreg-afon-bach
bu garw Tachwedd 27, 1896
yn ddwy flwydd oed
hefyd am
THOMAS HUGHES
yr hwn a fu farw Rhagfyr 21,1921
yn 59 mlwydd oed
hefyd
ELLIN HUGHES
annwyl briod THOMAS HUGHES
bu farw Hydref 6, 1956
yn 92 mlwydd oed

Carrog Church: Grave Ref: B016