B013

Er serchog gof am
KATE JONES
Cross Terrace, Carrog
?
hefyd am EDWARD ei phbriod
yn 47 mlwydd oed
?
a fu farw Mai 93 1928
yn 59 mlwydd oed
Hedd perffaith hedd

Carrog Church: Grave Ref: B013