B011

LEFT HALF
Er cof am
MARY JANE
merch i ROBERT a JANE HUGHES
Ty Mawr Morfydd
bu farw Gorphent 23, 1875
yn dair blwyd oed

RIGHT HALF
Er cof am
ELIZABETH HUGHES
anwyl briod HUGH HUGHES
Ty Mawr Hendreforfydd
yr hon a fu farw Aws 1880
yn 82 mlwydd oed

Carrog Church: Grave Ref: B011