B007

Er
serchus gof
am
EDWIN WILLIAM
anwyl fab
odwarc ac ELIZABETH HUGHES
Wharf Cottage, Bonwm
yr hwn a fu farw Mai 29ain, 1899
yn 31 mlwydd oed
hefyd EDWARD HUGHES, ei dad
yr hwn a fu farw Mehefin 2, 1905
yn 75 mlwydd oed
hefyd DAVID ROBERT HUGHES
mab E. HUGHES
a hunodd Chwefror 12, 1951
yn 79 mlwydd oed
a WINIFRED, ei briod
a hunodd Ionawr 18, 1952
yn 74 mlwydd oed

Grave Ref: B007