B006

Er serchus gof am
OWEN EVANS
Carrog Ucha
yr hwn a fu farw Coprhenaf 19ec 1891
yn 79 nlwydd oed
hefyd am ANNE EVANS, ei briod
yr hon a fu farw Medi 30ain, 1892
yn 73 mlwydd oed
ni frysia yr hwn a credo

Grave Ref: B006