B003

Er coffadwr iaeth am
ROBERT EVANS
Nant y Madwan
bu farw Mehefin 17eg 1880
yn 57 mlwydd oed
hefyd am CATHERINE EVANS eiwraig
yr hon a fu farw Tachwedd 27, 1902
yn 82 mlwydd oed

Grave Ref: B003